Tinklalapių kūrimo pradmenų modulio paskirtis – didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su tinklalapių kūrimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi. Baigdamas šį modulį, mokinys parengia tinklalapį (svetainę) pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą.

Informacija mokiniams

Bendraautoriai:

Vyr profesijos mokytoja Asta Grikštienė, vyr profesijos mokytoja Ina Liniova, statybos darbų mokytoja metodininkė Genovaitė Riabčukienė,, mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.

Recenzentas:

Radviliškio Profesinio reabilitacinio centro vyr. profesijos mokytojas Romas Elinauskas

Apdailininkų mokymo medžiaga yra pritaikyta mokytis virtualioje aplinkoje šis kursas skirta apdailininko specialybės mokinių su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia mokymui bei mokymuisi. Mokymo ir mokymosi medžiaga pagal mokymo programą, kas svarbu integruojant specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę, mokant apdailininko specialybės, suteikiant kvalifikaciją.