Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)


Available courses

Paciento higieninių poreikių tenkinimas

 • Teacher: INGA MIKUTAVIČIENĖ

Artūras Gudelis

 • Teacher: ARTŪRAS GUDELIS

PV3.20-s

PV3.20-1s

TSD1,5.21 grupė

PV3.21-1s

ĮVADAS Į PROFESIJĄ

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko) (-) PSAN1.21 KSPMC

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

Socialinis verslumas (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

6. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

Staliaus gaminių apdaila

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

6

8

7B

7A

6 klasė

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIB kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIA kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

II B

 • Teacher: ZITA KUČINSKIENĖ

Informacinės technologijos I gimn. kl.

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Programavimo pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Eko dizainas (modulis II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Žurnalistinė fotografija (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Informacinės technologijos

 • Teacher: LORETA JASUKAITIENĖ

Dorinis ugdymas (Tikyba IIB kl.)

Dorinis ugdymas (Tikyba I kl.)

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

II A

 • Teacher: ALGIRDAS KEPEŽINSKAS

Dorinis ugdymas (Tikyba) PAP3.21-1

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

CHEMIJA PMB2,7.21/PFŠ3.21

 • Teacher: NIJOLĖ KUPRĖNIENĖ

PAP3.21-1

 • Teacher: NIJOLĖ RADIŠAUSKIENĖ

Kompiuterinės braižybos pradmenys

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Dorinis ugdymas (Tikyba) PAP3.20-3/PMB2,7.20

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Dorinis ugdymas (Tikyba) PŠVOK 2,3.21

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

PŠVOK2,3.21

 • Teacher: ZINA MOLOČAJEVA

SOCIALINIS VERSLUMAS (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

MSAN3.21/PSD3.21

 • Teacher: LORETA JASUKAITIENĖ

Ekonomikos pagrindai (IV)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Ekonomikos pagrindai (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Socialinis verslumas (IV)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

PMB2,7.20

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

PAP3.20-1

 • Teacher: NIJOLĖ JASILIONIENĖ

matematika III gimn. kl. (11 kl.)

 • Teacher: ALMONĖ MIŽUTAVIČIENĖ

PFŠ3.20/PŠVOK2,3.20

 • Teacher: JOLANTA MALIAUSKIENĖ

PAP3.20-2

 • Teacher: IRINA BELKEVIČIENĖ

PSD3.20 grupė

 • Teacher: INGA URBONAVIČIENĖ

MSAN3.20

 • Teacher: ALMA KRŪVELIENĖ

PAP3.20-3

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

Staliaus - dailidės

 • Teacher: DARIUS STUNDYS

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa TSAN 1,5.20-3

 • Teacher: VALDAS KEPEŽINSKAS

Verslumo įgūdžių ugdymas

 • Teacher: JADVYGA ŽALDARIENĖ

PSAN1.21 Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

Įvadas į profesiją PMB2,7.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

TSP1.21-1

 • Teacher: RIMA GARKALNIENĖ

MSP1.21-1

 • Teacher: RIMA GARKALNIENĖ

TŠVOK1.21-1 grupė

 • Teacher: TOMAS DRAUDVILA

Slaugytojų padėjėjas

 • Teacher: EDITA GRIUČKAITIENĖ

TSAN1,5.21-1

 • Teacher: KAZYS GUREVIČIUS

PV3.20-2s

 • Teacher: GRYTĖ SADAUSKAITĖ

TSD1,5.21

 • Teacher: GIEDRIUS RAULINAITIS

PV3.21-1s

 • Teacher: JŪRATĖ ZUBAVIČIENĖ

Pastato buitinių nuotekų šlinimo sistemų montavimas, pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemų įrengimas, pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisų remontas.

 • Teacher: GINTAUTAS BERNOTAS

PV 3.20-1s

 • Teacher: AUŠRA MARKAUSKIENĖ

PMB3.20s

 • Teacher: RAIMONDA DOVYDAITĖ

PMB2,7.21/PFŠ3.21

 • Teacher: NIJOLĖ KUPRĖNIENĖ

PV3.21-2s

 • Teacher: AUŠRINĖ ERIKA BIRBILIENĖ

TSP1.21-2

 • Teacher: INGA MIKUTAVIČIENĖ

MSP1.21-2

 • Teacher: INGA MIKUTAVIČIENĖ

AP319-2s

 • Teacher: GENĖ MORKŪNIENĖ

TV1,5.21s

 • Teacher: ASTA GREVIENĖ

TSD1,5.20-2

 • Teacher: ANDREJ IVANOV

PV319-1s

 • Teacher: STASĖ SINKEVIČIENĖ

PV319-2s

 • Teacher: GIEDRA SADAUSKIENĖ

PMB3.21s/TMB1,5.21s

 • Teacher: RAMUTĖ IŠORIENĖ

TSP1.21-5

 • Teacher: DIJANA LIEGUVIENĖ

TFŠ1,5.21-2

 • Teacher: DALIUS KURSEVIČIUS

TSUV1,5.20-3

 • Teacher: DALIUS KURSEVIČIUS

MSP1.21-5

 • Teacher: KĘSTUTIS RADŽIŪNAS

TAP1,5.20-1

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

PDT3.20 -2s

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

1 Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

PPK3.21s

 • Teacher: VIRGINIJA AUKSORĖ

santechniko modulinė profesinio mokymo programa

 • Teacher: VALDAS ASTRAUSKAS

TDT1,5.21s

 • Teacher: ARNOLDAS GIEDRAITIS

PAP2.21-2

 • Teacher: GEDIMINAS RABAČIUS

AP319-1s

 • Teacher: GENOVAITĖ RIABČUKIENĖ

PY319S

 • Teacher: RITA KYBARTIENĖ

PDT3.21s

 • Teacher: ARNOLDAS GIEDRAITIS

PV3.20-3s

 • Teacher: VITALIJA TOLSTYCH

PSD2.21 grupė

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

MSAN319

 • Teacher: JADVYGA ŽALDARIENĖ

TSP1.21-7

 • Teacher: IRENA PUDŽEMIENĖ

PDT3.20-1s

 • Teacher: VIDA MISEVIČIENĖ

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa TSAN 1,5.20-2

 • Teacher: ANDRIEJUS MIKNIS

TSP1.21-3

 • Teacher: ROLANDAS ŠUMSKIS

MSP1.21-3

 • Teacher: ROLANDAS ŠUMSKIS

TSP1.21-6

 • Teacher: RŪTA ŽIGUTIENĖ

TSAN1,5.21-2

 • Teacher: MINDAUGAS MASAITIS

MSP1.21-4

 • Teacher: AUDRONĖ MASAITIENĖ

TSAN1,5.20-1

 • Teacher: GRETA ŠIŪŠIENĖ

PŠVOK1.21 Šildymo, vedinimo, oro kondicionavimo programa

 • Teacher: GENADIJUS PUŠKINAS

PSAN1.21 pastato šildymo sistema

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

PDT3.20-3s

 • Teacher: KASTYTIS SKRUPSKIS

TFŠ1,5.21-1

 • Teacher: KASTYTIS SKRUPSKIS

Šildyno, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų modulinė profesinio mokymo programa TŠVOK1.21-2

 • Teacher: ANDRIEJUS MIKNIS

PSAN1.21-1

 • Teacher: HENRIKAS RUDYS

TAP1,5.21-1

 • Teacher: INA LINIOVA

MAP319-2

 • Teacher: AUDRONĖ ONA PALSKIENĖ

MAP319-1

 • Teacher: RITA STRELČIŪNIENĖ

TAP1,5.21-2

 • Teacher: PETRAS KAZLAUSKAS

PAP2.21-1

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

PFŠ2.21

 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

PSD2.20 GRUPE

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

MST319 grupė

 • Teacher: DALINA UBARTAITĖ VINGIENĖ

PAP2.20-2

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

TAP1,5.21

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

TAP1,5.20-2

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Statinių paviršių dekoravimas

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

BENDROSIOS VEIKLOS STATYBOS OBJEKTE VYKDYMAS (APDAILININKO) (-) PAP2.21 KSPMC

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Modulis Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

PAP2.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

5 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu.

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

TFŠ1,5.20-1

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS

PAP2.20-2/ PFŠ2.20-3 grupė

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynų tiesymui

 • Teacher: HENRIKAS RUDYS

Bendrasis veiklos statybos objekte vykdymas (šildymo,vėdinimo, oro kondicionavimo sistemu montavimas)

Pastato šildymo sistemos įrengimas (-) PSAN1.21 KSPMC PSAN1.21

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

 • Teacher: ALEKSANDRAS KERPAUSKAS

Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas (-) PSAN1.21 KSPMC

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

Praktinis mokymas (medienos apdirbimas)

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Medienos apdirbimo technologija

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Medžio apdirbimo staklės

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga)

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Statinių paviršių dekoravimas (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Statybinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Įvadas į profesiją (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis

 • Teacher: IRENA ŪSIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

PFŠ2.20-1

 • Teacher: DARIUS JASINSKAS

Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

PAP2.20-1

 • Teacher: DAIVA KAZLAUSKIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

 • Teacher: INA LINIOVA

SANTECHNIKO PROFESINIS MOKYMAS TSAN1,5-21

 • Teacher: VALENTINAS KAMINSKAS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Įvadas į profesiją

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

. Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

. Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

. Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Įvadas į profesiją.

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (-) PAP3.20-1 KSPMC T/P

. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (-) PAP2.21 KSPMC T

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Statinių paviršių dekoravimas

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Statinių paviršių Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu mechanizuotu būdu

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Įvadas į profesiją

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Staliaus gaminių gaminimas

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Statinių paviršių dekoravimas TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata (-) PAP2.21 KSPMC T

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (-)PMB 2,7.20 (-) KSPMC T/P

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (-) PAP2.21 KSPMC T/P

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ