Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)


Available courses

Istorija

 • Teacher: DAIVA SAVICKIENĖ

Dailė 8 klasė

 • Teacher: JOANA ŠIMANAUSKIENĖ

Dailė 7 A-B klasei

 • Teacher: JOANA ŠIMANAUSKIENĖ

Dailė 6 klasei

 • Teacher: JOANA ŠIMANAUSKIENĖ

Anglų kalba 5 - 8 klasėms

 • Teacher: MANTAS KRASAUSKAS

Lietuvių kalba ir literatūra 8 klasei

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

Lietuvių kalba 6 klasei

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 6 klasei

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

TECHNOLOGIJOS 5 - 8 KL.

 • Teacher: DOVILĖ NAUJOKAITĖ

Dorinis ugdymas 6-8 kl.

 • Teacher: ASTA PETRAUSKIENĖ

Lietuvių kalba 7 klasei

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

Pagrindinis ugdymas

 • Teacher: RENALDA KELPŠIENĖ

6

8

7B

7A

6 klasė

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIB kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIA kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

II B

 • Teacher: ZITA KUČINSKIENĖ

Informacinės technologijos I gimn. kl.

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Programavimo pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Eko dizainas (modulis II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Žurnalistinė fotografija (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Informacinės technologijos

 • Teacher: LORETA JASUKAITIENĖ

Dorinis ugdymas (Tikyba I kl.)

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

II A

 • Teacher: ALGIRDAS KEPEŽINSKAS

Dorinis ugdymas (Tikyba) I kursas (II gimn. kl.)

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

CHEMIJA PMB2,7.21/PFŠ3.21

 • Teacher: NIJOLĖ KUPRĖNIENĖ

PAP3.21-1

 • Teacher: NIJOLĖ RADIŠAUSKIENĖ

Kompiuterinės braižybos pradmenys

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Dorinis ugdymas (Tikyba) II kursas (III gimn. kl.)

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

PŠVOK2,3.21

 • Teacher: ZINA MOLOČAJEVA

SOCIALINIS VERSLUMAS (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

MSAN3.21/PSD3.21

 • Teacher: LORETA JASUKAITIENĖ

Ekonomikos pagrindai (IV)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Ekonomikos pagrindai (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Socialinis verslumas (IV)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

PMB2,7.20

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

PAP3.20-1

 • Teacher: NIJOLĖ JASILIONIENĖ

matematika III gimn. kl. (11 kl.)

 • Teacher: ALMONĖ MIŽUTAVIČIENĖ

PFŠ3.20/PŠVOK2,3.20

 • Teacher: JOLANTA MALIAUSKIENĖ

PAP3.20-2

 • Teacher: IRINA BELKEVIČIENĖ

PSD3.20 grupė

 • Teacher: INGA URBONAVIČIENĖ

MSAN3.20

 • Teacher: ALMA KRŪVELIENĖ

PAP3.20-3

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Socialinis verslumas (III)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

MSP1.22/TSP1.22

 • Teacher: AUDRONĖ MASAITIENĖ

MSP1.22/TSP1.22

 • Teacher: KĘSTUTIS RADŽIŪNAS

Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (-) PAP2.21 KSPMC

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

MSP1.22/TSP1.22

 • Teacher: JŪRATĖ PAŠKEVIČIENĖ

Gipskartonio plokščių montavimas ( PAP2.20-1 gr. ir PAP2.20-3 gr.)

 • Teacher: GIEDRIUS RAULINAITIS

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (PAP2.21)

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

STATINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS IR DAŽYMAS MECHANIZUOTU BŪDU (-) PAP2.21-1

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

PŠVOK2,3.21 Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynų tiesimui

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

Medienos gaminių remontas

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Mechanizuotas tinkavimas

 • Teacher: IRENA ŪSIENĖ

MSAN3.21 Lauko nuotekų tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (PAP2.21)

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

PSAN1.21 Lauko vandens tiekimo, nuotakyno tinklų ir vietinių valymo įrenginių montavimas

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

Įvadas į profesiją (PAP3.21-1)

 • Teacher: ARTŪRAS GUDELIS

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas (TSD1,5.21 grupė)

 • Teacher: GIEDRIUS RAULINAITIS

TSAN1,5.22-1 Pasirengimas santechniniams darbams, lauko vandentiekio tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas

SAVARANKIŠKUMO UGDYMAS PDT3.20-3s PMB3.20s PPK3.20s PV3.20-2s PV3.20-3s

 • Teacher: ASTA PETRAUSKIENĖ

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Pastatų paviršių dekoravimas dažų mišiniais

 • Teacher: IRENA ŪSIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata (Visos gr.)

 • Teacher: DAINIUS LUPEIKIS

Medienos masyvo baldų gamyba ir surinkimas

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Įvadas į profesiją

 • Teacher: ARTŪRAS GUDELIS

Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba (TSD1,5.21 grupė))

 • Teacher: GIEDRIUS RAULINAITIS

Santechnikos modulinė profesinio mokymo programa TSAN1,21

 • Teacher: VALDAS ASTRAUSKAS

Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas

 • Teacher: ARTŪRAS GUDELIS

PSAN1.21 PASTATO GAISRO GESINIMO MECHANINĖS INŽINERINĖS SISTEMOS ĮRENGIMAS

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu PAP2.21-1

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS)

 • Teacher: DAINIUS LUPEIKIS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo PFŠ3.21 KSPMC

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS

Statinių paviršių dekoravimas

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas (PSD3.21 grupė)

 • Teacher: GIEDRIUS RAULINAITIS

Statinių paviršių dekoravimas PAP3.20-3

 • Teacher: IRENA JOKŪBAITIENĖ

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu PAP3.20-1

 • Teacher: IRENA JOKŪBAITIENĖ

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais

 • Teacher: DARIUS STUNDYS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (CS)

 • Teacher: DAINIUS LUPEIKIS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas (FŠ)

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS
 • Teacher: DARIUS JASINSKAS
 • Teacher: DAINIUS LUPEIKIS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Įvadas į profesiją

 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo)

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS
 • Teacher: DARIUS JASINSKAS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Apdailos plokščių montavimas

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS
 • Teacher: DAINIUS LUPEIKIS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Statinių paviršių dekoravimas PAP2.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Pastatų fasadų apdaila

 • Teacher: ARNAS JASINSKAS
 • Teacher: DARIUS JASINSKAS
 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas(mūrininko-betonuotojo) PMB2,7.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas.(PSD2.21 grupė)

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

TFŠ1,5.20-2 grupė

 • Teacher: ALGIS LOZORAITIS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (-) PAP3.20-1 KSPMC T/P

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Įvadas į profesiją.

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

PAP2.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (-) PAP2.21 KSPMC T

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga)

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Statinių paviršių dekoravimas (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko

1 Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

5 Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu.

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

6. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

 • Teacher: ALGIRDAS ŪSAS

AP319-1s

 • Teacher: GENOVAITĖ RIABČUKIENĖ

AP319-2s

 • Teacher: GENĖ MORKŪNIENĖ

PAP3.21-2

 • Teacher: ARTŪRAS GUDELIS

Bendrasis veiklos statybos objekte vykdymas (šildymo,vėdinimo, oro kondicionavimo sistemu montavimas)

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

 • Teacher: INA LINIOVA

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko)

 • Teacher: JUSTINAS KURSEVIČIUS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko) (-) PSAN1.21 KSPMC

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata (-) PAP2.21 KSPMC T

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis

 • Teacher: IRENA ŪSIENĖ

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

Įvadas į profesiją. (PSD2.21 grupė)

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Įvadas į profesiją (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Įvadas į profesiją PMB2,7.21

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (-)PMB 2,7.20 (-) KSPMC T/P

 • Teacher: ANGELĖ BŪDIENĖ

MAP319-1

 • Teacher: RITA STRELČIŪNIENĖ

MAP319-2

 • Teacher: AUDRONĖ ONA PALSKIENĖ

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais(PSD2.21 grupė)

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNCmedienos apdirbimo centrais (PSD2.21 grupė)

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Medienos apdirbimo technologija

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Medžio apdirbimo staklės

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

Modulis Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu TAP1,5.20-1

 • Teacher: TOMAS ČIUPAS

MSAN319

 • Teacher: JADVYGA ŽALDARIENĖ

MSP1.21-1

 • Teacher: RIMA GARKALNIENĖ

MSP1.21-2

 • Teacher: INGA MIKUTAVIČIENĖ

MSP1.21-3

 • Teacher: ROLANDAS ŠUMSKIS

MSP1.21-4

 • Teacher: AUDRONĖ MASAITIENĖ

MSP1.21-5

 • Teacher: KĘSTUTIS RADŽIŪNAS

MST319 grupė

 • Teacher: DALINA UBARTAITĖ VINGIENĖ

Paciento higieninių poreikių tenkinimas

 • Teacher: INGA MIKUTAVIČIENĖ

PAP2.20-1

 • Teacher: DAIVA KAZLAUSKIENĖ

PAP2.20-2

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

PAP2.20-2/ PFŠ2.20-3 grupė

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Bendrosios veiklos statybos objekte (apdailininko) PAP2.21-1

 • Teacher: ASTA GRIKŠTIENĖ

PAP2.21-2

 • Teacher: GEDIMINAS RABAČIUS

Pastato buitinių nuotekų šlinimo sistemų montavimas, pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemų įrengimas, pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisų remontas.

 • Teacher: GINTAUTAS BERNOTAS

Pastato šildymo sistemos įrengimas (-) PSAN1.21 KSPMC PSAN1.21

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas (-) PSAN1.21 KSPMC

 • Teacher: TOMAS PURIUŠKIS

PDT3.20 -2s

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

PDT3.20-1s

 • Teacher: VIDA MISEVIČIENĖ

PDT3.20-3s

 • Teacher: KASTYTIS SKRUPSKIS

PDT3.21s

 • Teacher: ARNOLDAS GIEDRAITIS

PFŠ2.20-1

 • Teacher: DARIUS JASINSKAS

PFŠ2.21

 • Teacher: GIEDRIUS ŠOBLYS

PY319S

 • Teacher: RITA KYBARTIENĖ

Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) ir nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje

 • Teacher: ALEKSANDRAS KERPAUSKAS

PMB2,7.21/PFŠ3.21

 • Teacher: NIJOLĖ KUPRĖNIENĖ

PMB3.20s

 • Teacher: RAIMONDA DOVYDAITĖ

PMB3.21s/TMB1,5.21s

 • Teacher: RAMUTĖ IŠORIENĖ

PPK3.21s

 • Teacher: VIRGINIJA AUKSORĖ

Praktinis mokymas (medienos apdirbimas)

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

PSAN1.21 Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

PSAN1.21 pastato šildymo sistema

 • Teacher: ARTŪRAS STANKEVIČIUS

PSAN1.21-1

 • Teacher: HENRIKAS RUDYS

PSD2.20 GRUPE

 • Teacher: EUGENIJUS RAUDONIS

PSD2.21 grupė

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

PŠVOK1.21 Šildymo, vedinimo, oro kondicionavimo programa

 • Teacher: GENADIJUS PUŠKINAS

PV 3.20-1s

 • Teacher: AUŠRA MARKAUSKIENĖ

PV3.20-1s

PV3.20-2s

 • Teacher: GRYTĖ BEZARIENĖ

PV3.20-3s

 • Teacher: VITALIJA TOLSTYCH

PV3.20-s

PV3.21-1s

PV3.21-1s

 • Teacher: JŪRATĖ ZUBAVIČIENĖ

PV3.21-2s

 • Teacher: AUŠRINĖ ERIKA BIRBILIENĖ

PV319-1s

 • Teacher: STASĖ SINKEVIČIENĖ

PV319-2s

 • Teacher: GIEDRA SADAUSKIENĖ

SANTECHNIKO PROFESINIS MOKYMAS TSAN1,5-21

 • Valentinas: VALENTINAS KAMINSKAS

santechniko modulinė profesinio mokymo programa

 • Teacher: VALDAS ASTRAUSKAS

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa TSAN 1,5.20-2

 • Teacher: ANDRIEJUS MIKNIS

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa TSAN 1,5.20-3

 • Teacher: VALDAS KEPEŽINSKAS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: ROLANDAS JANULIS

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: ALINA JAKUBAUSKIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (-) PAP2.20-1 KSPMC T

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS

Slaugytojų padėjėjas

 • Teacher: EDITA GRIUČKAITIENĖ

Staliaus - dailidės

 • Teacher: DARIUS STUNDYS

Staliaus gaminių apdaila

 • Teacher: RIMA BERLINSKIENĖ

Staliaus gaminių gaminimas

 • Teacher: KĘSTUTIS PRIDOTKAS

Statybinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (-) PAP2.20-1 KSPMC T/P

 • Teacher: NERIJUS MATULIONIS