Anglų kalbos kursas 5 - 8 klasėms

1. Tikslas

Ugdyti mokinių užsienio kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetencijas, suteikiančią galimybę vartoti kalbą numatytomis programos temomis; ugdytis atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją ir kūrybingumą.

2. Uždaviniai

Mokiniai gebės:

Vartoti anglų kalbą kaip tarpkultūrinio bendravimo priemonę ugdant mokinio bendrąsias ir kalbines komunikacines kompetencijas.

 • suprasti gyvą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis, kai kalbama normaliu tempu.
 • suprasti nesudėtingų trumpų paprastų pasakojimų ir aprašymų  pagrindinę informaciją.
 • Kalbėti monologu ir bendrauti su pašnekovu programos temomis ir situacijomis,
 • bendrauti raštu programos temomis ir pagal pateiktas situacijas, naudojantis pavyzdžiu ar pagalbine medžiaga.
 • taikyti tinkamas strategijas klausant, skaitant, kalbant ir rašant.

Supažindinti su įvairiais kalbos mokymosi būdais ir mokyti naudotis jais.

Mokyti mokinius naudotis informacinėmis technologijomis ieškoti informacijos ir bendraujti anglų kalba.

 3. Mokymo ir mokymosi turinys

3.1. Ugdytinos nuostatos

 • Tobulinti sakytinio teksto suvokimo gebėjimus klausantis užsienio kalba kalbančių žmonių.
 • Klausytis garso įrašų užsienio kalba turint tikslą suprasti ir susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis, mokinių gyvenimo realijomis.
 • Klausantis teksto sukaupti dėmesį, stengtis jį išlaikyti klausantis pakartotinai.
 • Tobulinti rašytinio teksto užsienio kalba skaitymo techniką ir supratimo gebėjimus.
 • Ieškoti reikalingos informacijos užsienio kalba elektroninėje erdvėje.
 • Siekti skaitant suprasti nežinomus žodžius iš konteksto.
 • Siekti geresnės kalbėjimo kompetencijos.
 • Stengtis ugdytis sėkmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo, toleranciją, gebėjimą dirbti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Tobulinti sukurtą tekstą, atsižvelgiant į draugų ir mokytojo pastabas.
 • Dalyvauti interaktyviuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose, renginiuose.