Available courses

TECHNOLOGIJOS 5 - 8 KL.

 • Teacher: DOVILĖ NAUJOKAITĖ

Dorinis ugdymas 6-8 kl.

 • Teacher: ASTA PETRAUSKIENĖ

Lietuvių kalba 7 klasei

 • Teacher: RAIMONDA BIRŠTONIENĖ

Pagrindinis ugdymas

 • Teacher: RENALDA KELPŠIENĖ

6

8

7B

7A

6 klasė

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIB kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

Dorinis ugdymas (Tikyba) IIA kl.

 • Teacher: RŪTENIS JANČIUS

II B

 • Teacher: ZITA KUČINSKIENĖ

Informacinės technologijos I gimn. kl.

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Kompiuterinės leidybos pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Informacinių technologijų modulis „Programavimo pradmenys“

 • Teacher: RITA SENKEVIČIENĖ

Eko dizainas (modulis II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (II)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Dailė (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Žurnalistinė fotografija (I)

 • Teacher: AGNĖ MORKELIŪNAITĖ

Informacinės technologijos

 • Teacher: LORETA JASUKAITIENĖ